Planteveiledning.

1. Hvilken jordtype har du på stedet?
2. Hvordan skal dette se ut?
3. Hvilke klimatiske og værmessig forhold er på stedet?
4. Hvilken plass har du på plantestedet?
5. Gjødsling.

 

Punkt 1 Jordtypen er viktig for at planten skal trives. Det er også viktig og forstå
plantens rotsystem og hvordan den fungerer. Rododendrons rotsystem er veldig finmasket
og vokser grunt i jordlaget. Derfor er jordtypen viktig for at planten skal utvikle sine røtter,
slik at den blir bedre skikket til å motstå tørke og barfrost.
Riktig jordtype hjelper planten og bli mer hardfør.
Det er også viktig og ikke drukne planten i jord el. rotdekke. Røttene må ha luft.
Hvis du har et område med skrånende terreng der det vokser røsslyng, tyttebær,
blåbær el. lignende kan du trygt plante dine rododendroner.
I slike områder er ofte jordlaget for tynt. Da bør du fylle på med ukalket naturtorv.
Pass på at området ikke har stående fuktighet. Det kan hende at noen sorter trives i
andre jordtyper også, bare ikke jorden inneholder kalk, leire el. for mye sand.
Du kan også bruke kultivert jord, men da blir det mye jobb med ugress plukking.

Punkt 2 Det er mange som ønsker
farger som passer sammen.
Rødt, rosa og hvitt passer godt sammen.
Mørk lilla og gult likeså,
ellers er det vel etter som man syns.
Her er det bare å bruke fantasien.

Det er viktig og tenke over at ikke alle
rododendroner blomstrer til samme tid.
Det er også stor forskjell på størrelse,
vokseform og voksehurtighet.

Det er også noen som ønsker å plante
andre busker eller trær innimellom
rododendroner. Det går fint bare du ikke
bruker planter eller trær som blir en lei
konkurrent til rododendronroten f.eks.
gran. Bruk fortrinnsvis trær med dyp rot,
slik som furu og eik.

20090107_EMS

EMS

Jorddekke
Vi anbefaler ikke å bruke bark av furu og gran  eller gressklipp til jorddekke rundt røttene.
Det kan utvikle seg uønskede stoffer som skader røttene til rododendron. Flis av lauvtre og
andre busker kan man godt bruke. Jorddekket hjelper planten og holde på fuktigheten under
tørre perioder, samt redusere teledannelse i frostperioder. Nedbrytningen av jorddekke
tilfører også planten ny næring.
Når plantene blir eldre tilfører planten selv jorddekke i form av bladfell.
Bruk aldri kompost i jorden eller rundt røttene, vi har registrert stor skade på rododendron
p.g.a. bruk av dette.

20090107_rodo_i_vinterdrakt

Punkt 3 Mange rododendron liker ikke vind
eller sterk frost. En kombinasjon av disse er
det nok det den liker aller dårligst.
Den liker heller ikke vårsol i kombinasjon
med høge dag temperaturer og lave
natte temperaturer. Det er vel det siste
som oftest skader plantene. Den kan ta livet
av planten under ekstreme forhold.
Spesielt gjelder dette unge planter som ikke
har utviklet rotsystemet etter plantingen.
Det er viktig å velge område med beskyttelse
for vårsola og vind.
Har du likevel lyst til å prøve og plante der det
er vind og vårsol, så har vi planter som tåler
dette også.


Punkt 4 Rododendron har ikke en eksakt størrelse. Noen vokser mer i høyden og viser
stammen, mens andre typer blir tette og vokser mer i bredden, atter andre hever seg knapt
fra bakken. Den vil vokse så lenge den lever, men du kan godt klippe den hvert år slik at
den ikke blir for stor. Vi har sett Rododendron i Norge som har hatt en diameter på 17m.
Plant gjerne tett, da ser bedet penere ut. Når plantene har begynt og vokse sammen kan
du flytte noen planter til et annet sted i hagen.

Punkt 5 Rododendroner og asalea
behøver næring for å vokse og
se sunne og trivelige ut.
Siden naturtorv ikke innholder mye næring
er det viktig og tilføre næring i form
av gjødsel, det gjelder spesielt storbladet
hybrider som du gjerne kan gi klorfri
kunstgjødsel tre ganger årlig, da første
gang i april, andre omkring midten i juni,
tredje gang i løpet av august.
Tiden for gjødsling er ellers avhengig hvor
tidlig planten kommer i vekst og hvor sent
den avslutter veksten.
Disse forhold er avhengig av hvor du bor
i landet.

Når det gjelder småbladet rododendron
er det best og ikke gjødsle, da disse
nesten ikke tåler gjødsel.

Arter av rododendron behøver bare
halvparten med gjødsel sammenlignet
med hybrider.

Du kan godt bruke andre typer gjødsel en
vanlig fullgjødsel. Det finnes mange typer
gjødsel på markedet. Mange sorter har
den egenskapen at den frigjør næring i
hele vekstsesongen.
Det kan være en fordel, da faren for
overgjødsling er mye mindre, og da
behøver du bare å gjødsle en gang i året.

20090107_sanguineum_var

sanguineum var. haemaleum